Jaarvergadering VHMF 2023

Op 18 april 2023 is de algemene ledenvergadering van de VHMF gehouden. Tijdens de bestuursverkiezing, werd Frank van Wuijckhuise herkozen als bestuurslid. Na de daarop volgende oproep van Dennis om nieuwe bestuursleden, werden wij aangenaam verrast door Ine Meulendijks, die spontaan inging op die oproep. Staande de vergadering werd zij door de leden gekozen als nieuw bestuurslid.

Toch vraagt het bestuur nog steeds om uitbreiding.

Lees dit en andere belangrijke zaken in de jaarrede 2023, zoals die is uitgesproken door onze voorzitter: Jurjen Glazenburg.

[klik hier]